Hakkımızda

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımızın temel görevi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
 
Görevlerimiz:

  • Rektörlük ve bağlı birimlerinin tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ile makine ve teçhizat alımlarıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı satın alma ve tüm ihale süreçlerini yapmak ve yönetmek,
  • Üniversitemizin temizlik, ulaşım vb. her türlü destek hizmetlerini yürütmek,
  • Taşınır ve taşınmaz edinimi, kiralanması ve tahsis işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Taşınır Mal Yönetmeliği’ne uygun şekilde edinimi yapılan mal ve malzemenin kayıtlarının tutulması, depolanması, korunması ve dağıtımının planlanıp yapılmasını sağlamak,