Sıfır Atık

                                                                             

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan "Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı" kapsamında oluşturulan Sıfır Atık Projesi, yönetmelik hükümleri doğrultusunda 15.04.2019 tarihi itibariyle Üniversitemiz Kampüs Binalarında uygulanmaya başladı.

Tüm Birimlerde Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi yönetmeliği kapsamında firma, kurum veya kuruluşların Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan yedi aşamalı yol haritası olan Sıfır Atık Yönetim Sistemi, Türk-Alman Üniversitesi'nin tüm birimlerinde kuruldu. Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında personel ve öğrencilerin kullandığı alanlara sıfır atık kumbaraları yerleştirildi. Bu sayede atıkları kaynağında ayrıştırma ve oluşturulan geçici atık depolama alanı ile geri dönüşüm sürecine katkı sağlayan TAÜ, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.


Atık ayrıştırmaları verilerine göre Üniversitemizde 15.04.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında; 15.967 kg kağıt, 7.801 kg plastik, 729 kg cam ve 277 kg metal ayrıştırılmıştır.